Finlandssvenska tekniker, band VIII: Jakten på innovationer

Målgrupp:Alla TFiF- och DIFF-medlemmar
Region:Hela Finland
Börjar:21.4.2017 09.00
Slutar:31.12.2017 23.59

Nu är den här!

Finlandssvenska tekniker, band VIII - Jakten på innovationer

Vad är det för ett bokprojekt?

Det hela började år 2001 då Henry ”Heffe” Ericsson stötte på Jonathan Reuters tidigare skrifter, (Finlandssvenska tekniker, första – tredje bandet), gällande finlandssvensk teknikhistoria. Dessa är utgivna under åren 1922 - 1924 och Heffe tyckte att här var något väl värt att haka på och väcka till liv. Som Reuter skriver i inledningen av det första bandet ”En följd av den allmänna kulturutvecklingens gång i Finland har varit att under förlidet århundrande och början av innevarande sekel landets svenskar tillfallit lotten att utföra en mycket stor del av de grundläggande och banbrytande arbetena. Så har ock händelsen varit på de tekniska verksamhetsområdena.”

Efter ett upprop i Gula Bladet samlades en grupp intresserade och så var det första bokprojektet igång.
Hösten 2003 såg det första alstret dagens ljus; Finlandssvenska tekniker – Det fjärde bandet. Därefter utkom det femte bandet ”Män med visioner” år 2005, det sjätte bandet ”Framtidsbyggare” år 2007, det sjunde bandet ”Teknologi och konst” år 2010
och nu är det alltså dags för det åttonde bandet ”Jakten på innovationer”.

Hur kan jag köpa boken?

Boken kommer att säljas på TFiF:s och DIFF:s årsmöten tisdagen den 25.4. Hinner du inte skaffa ditt exemplar då kan du köpa den i Tiedekirjas butikSnellmansgatan 13.
OBS! Ifall du önskar köpa boken på årsmötet så ber vi dig ta med kontanter och jämna pengar.

Pris
25 € då du köper boken på årsmötet eller i Tiedekirjas bokhandel.
30 € om du köper boken i annan bokhandel än hos Tiedekirja

Ifall du önskar beställa ett exemplar av boken kan du kontakta Tiedekirja per telefon på numret 09 635 177 eller per e-post tiedekirja@tsv.fi. Vid beställning av boken tillkommer porto (6,92/bok).