DIFF Österbottenavdelningens valmöte

Evenemangsplats:DIFF kansli, Teräsgränd 1 65100 Vasa
Målgrupp:Öppet för alla DIFF medlemmar
Börjar:9.12.2017 17.00
Slutar:9.12.2017 18.00

Lördag 9.12.2017 samlas DIFF Österbottenavdelningen till valmöte för att bl.a. välja styrelse för år 2018.
Valmötet hålls på DIFF Österbottens kansli på Teräsgränd 1 i Vasa.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Välkommen med!