Inhiberad: Arbetslivets verktygslåda: Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen / Vasa

Evenemangsplats:Bock's Corner Brewery, Vasa
Målgrupp:DIFF- och TFiF-medlemmar
Börjar:24.1.2018 17.00
Slutar:11.4.2018 20.00
Anmälningstiden slutar:10.01.2018 23:59
Maximala antalet deltagare:25
Anmälda:7

Arbetslivets verktygslåda:

Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagenMycket att göra, förändrade krav på oss och knappt om tid – så ser världen ut för många av oss idag. Hur kan vi bli mer effektiva och produktiva utan att bli stressade och utbrända och vad handlar egentligen effektivitet och produktivitet om? Hur påverkar det här vårt beteende, vårt sätt att kommunicera, förmedla, förhandla, samarbeta med andra i olika situationer i vardagen?


Välkommen med på den tredelade utbildningen Effektivitet, samarbete och förhandlingar på jobbet och i vardagen!Plats:
Vasa, Bock's Corner Brewery, Gerbyvägen 18Del 1: Personlig effektivitet och produktivitet, ons 24
.1 kl 17-20

Fokus ligger på den personliga effektiviteten, det egna beteendet, olika situationer man hamnar/hamnat i och analys av dem. Vilka är mina personliga målsättningar i såväl arbets- som privatlivet idag? Hur kommer jag ”enklast vidare”? Vi lär oss prioritera och konkretisera det som verkligen är viktig för oss själva.

Del 2: Samarbetet med andra människor och ledarskap, ons 14.3 kl 17-20

Hur når vi gemensamma mål så alla är nöjda? Vad krävs för att verkligen bli förstådd av andra människor? Hur kan jag utveckla min kommunikationsförmåga? Hur kan jag bli en bättre lyssnare? Hur stärker jag mig själv för att behålla en så hög energinivå som möjligt?

Del 3: Bli en bättre förhandlare och förmedlare av ditt budskap, ons 11.4 kl 17-20

Vilka är utmaningarna i förhandlingssituationer? Hur skapar man mervärde i en förhandling? Hur hantera olikheter bland oss människor? Verktyg och idéer under kvällens lopp.

Föreläsare på utbildningen är Björn Stenholm. Björn är ekonomie magister och har arbetat som utbildare, utvecklare, förändringsagent, facilitator med flera internationella och privata företag, offentliga institutioner och samfund över 25 år. Han har en gedigen erfarenhet av utvecklande och genomförande av utbildningar i försäljning,ledarskap, personligt ledarskap för att skapa beteenden som krävs för att nå önskade resultat.
Målgrupp:
Utbildningen riktar sig främst till DIFF- och TFiF-medlemmar i arbetslivet och studerande i slutskedet av studierna
Deltagaravgift:
140 euro för alla tre gånger eller 60 euro/gång
Deltagaravgiften innefattar tre utbildningstillfällen, kursmaterial samt mat och kaffe/te.
De tre delarna utgör en helhet, så vi rekommenderar att delta i alla tre tillfällen. Varje utbildningsdel baserar sig på praktiska övningar, konkreta verktyg som kan anpassas till egen situation samt diskussioner som varvas med korta inlägg - inga längre föreläsningar eller teorier. Det är också möjligt att bara delta i en eller två delar. Tips: Fråga din arbetsgivare om de vill stöda din kompetensutveckling genom att betala deltagaravgiften och/eller om du får delta i kursen på arbetstid.Anmälan:
Du kan anmäla dig via länken här nedanför (kräver inloggning).
Observera att anmälan är bindande efter sista anmälningsdag som är 10.1. Fram tills dess kan du avboka eller ändra din anmälan genom att kontakta Emilia Juslin (kontaktuppgifter nedan). Anmälningen till de enskilda kurstillfällena öppnar 27.12.Deltagarantal:
15-30 personer (varav några platser är reserverade för ekonomföreningen Niords medlemmar)P.S. En likadan kurshelhet ordnas också i Helsingfors under vintern. Mera information hittar du här.
Helsingfors, Tekniskas Salar (Eriksgatan 2)
Del 1: to 18.1 kl 17-20
Del 2: to 15.2 kl 17-20
Del 3: ons 21.3 kl 17-20

Anmälningstiden har gått ut