Hur kan vi främja företagens export till Sverige och övriga Norden?

Evenemangsplats:Restaurang Tekniskas Salar, Klubbsalen, Eriksgatan 2 A, Helsingfors
Målgrupp:Alla TFiF- och DIFF-medlemmar med avec
Region:Mellannyland
Börjar:19.4.2018 18.00
Anmälningstiden slutar:16.04.2018 23:59
Maximala antalet deltagare:45
Anmälda:19
Sverige och övriga Norden är ett naturligt första steg i ett finskt småföretags internationalisering. För många känns steget dock stort och bland annat språket kan vara en tröskel. Kom med och hör om utmaningarna för företag att ta sig in på de ifrågavarande marknaderna och hur du eventuellt själv kan bidra till att det lyckas. Kom gärna också med och delge egna erfarenheter kring temat.

Program:

Inledningsord
Johan Brenner, TFiF-medlem och tidigare VD för Borealis Polymers i Finland

Sverige som marknad för finländska små- och medelstora företag
Kjell Skoglund, VD och Markku Sirviö, marknadsrådgivare, Finsk-svenska handelskammaren i Stockholm

Utmaningar vid export till de nordiska länderna
Thomas Palmgren, Företagarna i Finland r.f.

Företagscase: Hur vi etablerade oss i Sverige och Norge
Martin Evers, VD, Algol Technics

Hur kan erfarna svenskspråkiga ingenjörer göra en insats i sammanhanget?
Svante Degerth, TFiF:s och DIFF:s seniorutskott

Publikens kommentarer och diskussion

Läs även artikeln om om projektet samt om arbetsgruppen inom TFiF och DIFF i Forum för ekonomi och teknik 3/2018 (utkom 28.3)

Tillställningen är gratis.

Evenemanget slutar 20.30

Anmälningar via anmälningsfunktionen nedan. Sista anmälningsdag 16.4. Ifall du inte är medlem i TFiF eller i DIFF kan du anmäla dig via Svante Degerth.

Närmare information: Svante Degerth, 0400 431 685 (svante.degerth@gmail.com)

Anmälningstiden har gått ut