DIFF valmöte samt föredrag av Föreningen Konstsamfundets vd Kaj-Gustaf Bergh

Evenemangsplats:Restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2 A, Helsingfors
Målgrupp:Öppet för alla DIFF medlemmar
Börjar:28.11.2017 16.30
Anmälningstiden slutar:26.11.2017 23:59
Maximala antalet deltagare:100
Anmälda:3

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf sammankallas till valmöte tisdagen den 28.11 2017 kl. 16.30 på restaurang Tekniskas Salar, Eriksgatan 2, Helsingfors.

Vi börjar med en lätt matbit som serveras mellan klockan 16.30 och 17.30.

Program:
16.30 - 17.30 Lätt matbit
17.30 - 18.30 Valmöte
18.35 - 18.45 De elektroniska medlemstjänsterna förnyas – Medlemsregisterprojektet på slutrakan, Annika Nylander
18.45 - 20.00 Föredrag:

Föreningen Konstsamfundets
vd Kaj-Gustaf Bergh:
"Svenskans ställning inom utbildningen och i näringslivet"


Mötet:
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Möteshandlingarna för valmötet hittar du här

Tillställningen slutar ca klockan 20.00.

Det är också möjligt att delta på distans, kontakta i så fall kansli@diff.fi för mera information.
Det är inte obligatoriskt att anmäla sig till mötet men vi ser gärna att du gör det för att vi skall kunna beräkna rätt mängd servering.

Välkommen med!

Anmälningstiden har gått ut