Programverksamhet

Evenemangen har en mycket central roll inom förbundet. Årligen arrangeras ett 70-tal möten, kurser, seminarier, exkursioner, fester osv. Deltagarantalet uppgår till drygt 2000 personer.

Programmen i DIFF skapas av de olika avdelningarna, utskotten samt intressegrupperna i samarbete med TFiF, tekniska Föreningen i Finland. Kansliet hjälper till med praktiska arrangemang och sköter t.ex. bokningar av Klubb Orfeus samt marknadsföringen av programmen.

Du som planerar TFiF DIFF program, bekanta dig med programplaneringsguiden. Den fungerar som stöd för programmakaren.

Då du vill boka Klubb Orfeus för era möten skall du göra bokningen genom att kontakta TFiF kansliet. Orfeus bokningssituation ser du som inloggad här.Evenemangen är öppna för både DIFF:s och TFiF:s medlemmar.