Programverksamhet

Evenemangen har en mycket central roll inom förbundet. Årligen arrangeras ett 70-tal möten, kurser, seminarier, exkursioner, fester osv. Deltagarantalet uppgår till drygt 2000 personer.

Programverksamheten genomförs i nära samarbete med Tekniska Föreningen i Finland r.f., TFiF.


Evenemangen är öppna för både DIFF:s och TFiF:s medlemmar.