Avdelningen för byggnadsteknik

Till avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta "avdelning B") kan alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen ansluta sig. Avdelningen för byggnadsteknik ordnar ett flertal program i anslutning till byggbranschen varje år. Evenemangen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF. Avdelningen för byggnadsteknik väljer varje år sin styrelse för nästa verksamhetsår.

Styrelsen för avdelningen för byggnadsteknik 2015

Ordförande

Frej Werner, DIFF

Viceordförande

Mats Lindholm, TFiF

Medlemmar


Klara Eklund, TFiF
Marcus Lindh, TFiF
Siru Lönnqvist, DIFF

Mera information om medlemmarna kan du hitta i medlemsregistret Katalogen (kräver inloggning).