Avdelningen för energiteknik

Avdelningen för energiteknik är en mötesplats för personer som har intresse av energifrågor. Vi ordnar årligen tema-föreläsningar och exkursioner i samband med initiativ eller begäran från sturelsen eller våra medlemmar. Kontakta gärna våra styrelsemedlemmar för mer information om avdelningen och dess verksamhet.

Styrelsen för avdelningen för energiteknik 2018


Ordförande

Pasi Lahtinen


Medlemmar:

Kaj Bäckman

Bengt Juselius

Mats Wiljander

Mera information om medlemmarna kan du hitta i medlemsregistret Katalogen (kräver inloggning).