Fackavdelningar

Fackavdelningarna finns för medlemmar i DIFF som studerat eller verkar inom en viss bransch. Fackavdelningar är gemensamma med TFiF. Också studerande kan ansluta sig till fackavdelningarna.

Fackavdelningarna har sina egna stadgar och rapporterar inte till DIFFs (eller TFiFs) styrelse. Fackavdelningarna väljer sina egna styrelser för ett år i taget.

Fackavdelningarna arrangerar program som är öppna för alla medlemmar i DIFF och TFiF, också studerande.

Fackavdelningarnas verksamhet består av programaftnar, bastukvällar, exkursioner mm. Programaftnarna hålls oftast på restaurang Tekniskas Salar eller i Klubb Orfeus i TFiF-huset, Eriksgatan 2, Helsingfors och kan bestå av föredrag, debatter, presentationer etc. om

  • specialteknik
  • populärteknik
  • aktuell teknik eller
  • helt andra ämnen

Kontakter till studerande sköts avdelningsvis med fadderverksamhet, bastukvällar eller riktade programkvällar.

Gemensamma fackavdelningar med TFiF

Avdelningen för byggnadsteknik

Avdelningen för energiteknik

Avdelningen för kemi