Till Quintec kan kvinnliga medlemmar i TFiF och DIFF ansluta sig. Quintec arrangerar t.ex. föredrag, diskussionskvällar och kulturella evenemang. Evenemangen som ordnas av Quintec är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF.

Quintec väljer varje år inom sig en styrelse.

Quintecs styrelse 2018

Ordförande

DI Annette Grönqvist, TFiF

Medlemmar

DI Annika Malm, TFiF
Ing. Agneta Skogster-Järvi, DIFF
DI Kerstin Meinander, TFiF
Pinja Lillrank, TFiF - studeranderepresentant

Mera information om medlemmarna kan du hitta i medlemsregistret Katalogen (kräver inloggning).