Regionala avdelningar

DIFF har regionala avdelningar i Åboland, Österbotten och på Åland.

Såsom med alla andra avdelningar, bör man själv ansluta sig till respektive avdelning, men alla DIFFs medlemmar i respektive region är hjärtligt välkomna till avdelningarna. Avdelningarna uppbär ingen egen medlemsavgift. Verksamheten finansieras med årligt anslag via DIFFs budget.

Åboavdelningen

Åboavdelningen har en styrelse som ordnar program i Åbotrakten. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar i Åboland och utanför är välkomna att delta i programmen. Åboavdelningens styrelse har en representant i DIFF:s styrelse. I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Åbo styrelsen 2018:

Mikaela Pappila, ordf.
Henrik Karlsson
Roger Robertsson
Jonas Elander

Österbottniska avdelningen

Österbottniska avdelningens styrelse har medlemmar från Vasa regionen. Styrelsen ordnar exkursioner, föredrag och teaterkvällar för DIFF:s och TFiF:s medlemmar i Österbotten. Österbottniska avdelningens styrelse har en representant i DIFF:s styrelse. I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Österbottens styrelse 2018:

Thomas Mård ordf.
Patrik Norrgård
Christian Ekblad
Klaus Erlands
Johan Storvist
Johan Skjäl
Jan-Anders Håkans
Ivar Holti (Filicias representant)

Ålandsavdelningen

Ålandsavdelningens styrgrupp, även kallad Bryggan, består av både DIFF och TFiF medlemmar. Gruppen ordnar exkursioner, föredrag och nöjesevenemang på Åland. Både DIFF:s och TFiF:s medlemmar på Åland och utanför är välkomna att delta i programmen. I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna.

Bryggan 2018:

Johnny Lindström, ordf. (DIFF)
Gunnar Westling (TFiF)
Edvard del Prete (DIFF)
Hans Lavonius (TFiF)
Ivar Gullström (DIFF)
Kenneth Andersson (DIFF)