Intressegrupper

Intressegruppen för Arbetssökande

Sommaren 2016 grundades Intressegruppen för arbetssökande. Gruppen har samarbetat med TEK och IAET-kassan för att stöda och informera medlemmar i jobbsökningsprocessen. Gruppens sida hittar du här.

Intressegruppen för teknikhistoria

Intressegruppen för teknikhistoria är gemensam för TFiF och DIFF. Gruppen har under de senaste åren koncentrerat sin verksamhet till att sammanställa böckerna Finlandssvenska tekniker, band 4 och 5, som behandlar kända finlandssvenska tekniska gestalter under 1900-talet. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter under 1900-talet och behandlade finlandssvenska tekniska gestalter under 1800-talet. Gruppens sida hittar du här.

Intressegruppen för miljö

Intressegruppen för miljö är gemensam för TFiF och DIFF. Intressegruppen ordnar diskussioner och exkursioner med olika miljöteman.

Intressegruppen för teknisk svenska

Intressegruppen för tekniska svenska är gemensam för TFiF och DIFF. Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar. Gruppens sida hittar du här.

Intressegruppen för ledarskap

Intressegruppen för ledarskap är gemensam för TFiF och DIFF. Intressegruppen erbjuder medlemmarna möjlighet att träffa andra i samma ställning. Intressegruppen ordnar också i samarbete med TFiFs ungdomsutskott mentorering avsedd för medlemmar som nyligen börjat sin karriär.

Teatervännerna

Intressegruppen teatervännerna är för dem som är intresserade av teater och musik i Helsingfors i TFiF/DIFF sällskap. Gruppens sida hittar du här.