Teknikhistoria

Intressegruppen för teknikhistoria är gemensam för TFiF och DIFF. Gruppen är öppen för alla medlemmar som är intresserade av teknikens historia och historisk teknik.
Gruppen har under åren 2003-2010 sammanställt banden 4 5, 6 och 7 av bokserien Finlandssvenska tekniker, som behandlar finlandssvenska uppfinnare, konstruktörer, entreprenörer, lärare och forskare från 1850 till 2000. Böckerna är en fortsättning på banden 1-3 som skrevs av Jonatan Reuter 1923-25.
Gruppen har nyligen kickstartats med färska planer. En omedelbar målsättning är att dokumentera bokseriens gestalter på internet i allmänhet och på Wikipedia i synnerhet, på flera språk. Under de närmaste åren sammanställs Band 8 i bokform med tio-tolv nya gestalter och skribenter. Urvalsprocessen har startat, alla medlemmar är välkomna med tips och synpunkter. Förutom skrivarbete kan gruppen även ordna fotarbete i form av exkursioner och seminarier.
Gruppen möts månatligen på Orfeus. Se Gula Bladet och händelsekalendern för mötesdagar och tider. Alla intressenter är välkomna, men tipsa gärna om din ankomst så förtäringen räcker till.


Styrgrupp

Ordförande
TkL Henry Clay Ericsson, TFiF
tel. 0500 433 580 hefworks@gmail.com

Medlemmar

Ing. Bengt Jusélius, DIFF
tel. 0500 319 598 bengt_juselius@yahoo.se

DI Carl-Fredrik Geust, TFiF
tel. 0400-605249 carl.geust@pp.inet.fi

DI Kurt Hedström, TFiF
Tel 0500 314008 krut-ivar@kolumbus.fi

DI Leif Bengtsson, TFiF
Tel 044 0250237 leif.bengtsson@welho.com

DI Martin Ollus, TFiF
Tel 0500 319598 martin@ollus.net