Tekniska Svenska

Intressegruppen för tekniska svenska är gemensam för TFiF och DIFF. Tyngdpunkten i intressegruppens verksamhet utgörs av att premiera examensarbeten inom teknik på universitets- och högskolenivå som är skrivna på god svenska. Premieringen sker i form av stipendier. Gruppen har även för avsikt att bistå Tekniska museet i Helsingfors med svenska översättningar och textgranskningar.

Styrgrupp

Ordförande

DI Clas Bergring; TFiF
tel. 0500 461 438

Medlem

Ark. Bengt-Vilhelm Levón, TFiF
Ing. Erik Sippel, DIFF