EkonomiutskottetEkonomiutskottets sammansättning 2015

Alla uppgifter om medlemmarna hittar man i katalogen (som inloggad)

Ordförande

Ing. Fred Rosbäck
Tfn. 040 961 3688

Medlemmar

Ing. Christian Knappe

HM Erik Karlberg


Ing. Jan Sundström Åbo-avdelningen

Ing. Sebastian Jern Österbottniska avdelningen

Ing. Henrik Hellbom

Ing. Berndt Nyberg

Sekreterare

verksamhetsledare Anne Granat-Jukakoski