Etik- och miljöutskottet

TFiFs och DIFFs etikutskott handhar etiska frågor som gäller ingenjörers och arkitekters yrkesutövning. Etikutskottet arrangerar etiska programaftnar och seminarier. Etikutskottet utses för ett år i taget och är underställt föreningarnas styrelser.

Etikutskottets sammansättning 2017Ordförande

Boris Segerståhl, TFiF


Medlemmar

Klara Eklund, TFiF

Alec Estlander, TFiF

Johan Horelli, TFiF

Ina Liljeström, TFiF

Claus Montonen, TFiF

Göran Nyman, TFiF

Christina Waddington, TFiF

Håkan West, TFiF

Mats Wiljander, DIFF

Mera information om medlemmarna kan du hitta i medlemsregistret Katalogen (kräver inloggning).

Material att ladda ner:

TFiF:s och DIFF:s Hederskodex