Förtjänstteckenutskottet


Förtjänstteckenutskottets sammansättning 2016

Alla uppgifter om medlemmarna hittar man i katalogen (som inloggad)

Ordförande

Ing. Kenneth Jönsson

Medlemmar

Ing. Agneta Skogster-Järvi

Ing. Patrik Norrgård

Sekreterare

verksamhetsledaren Anne Granat-Jukakoski