Kompetensutskottet

TFiF:s och DIFF:s kompetensutskott planerar och genomför verksamhet, som kompletterar det som avdelningarna och intressegrupperna arrangerar och vars innehåll strävar till att förbättra medlemmarnas förutsättningar till framgång i yrkeslivet. Utskottet väljs för ett år i taget och medlemmarna utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser.

Medlemmars e-postadresser har formen förnamn.efternamn(ät)tfif.fi eller förnamn.efternamn(ät)diff.fi (utan skandinaviska tecken).

Kompetensutskottets sammansättning 2018

Ordförande

Sture Carlson, TFiF

Medlemmar

Niklas Andersson, TFiF

Ralf Eklund, TFiF

Lars Engström, TFiF

Gustaf Gripenberg, TFiF

Mikael Laxåback, TFiF

Johanna Nyberg, TFiF

Lotta von Schantz, TFiF

Ira Vaskola, TFiF kansli

Mera information om medlemmarna kan du hitta i medlemsregistret Katalogen (kräver inloggning).