Programutskottet

TFiF:s och DIFF:s gemensamma programutskott ordnar fritidsbetonat program för föreningarnas medlemmar. Medlemmarna i utskottet väljs för ett år i taget och utses av föreningarnas styrelser.

Programutskottet ordnar t.ex. jullunchen, Första majlunchen, TFiF DIFF Barnfesten, Luciaglöggen samt andra evenemang.

Programutskottets sammansättning 2017

Ordförande

Anne Kostiainen, TFiF

Medlemmar

Lars Baarman, TFiF

Christian Conrad, TFiF

Anders Hedman, TFiF

Annemarie Hjelt, TFiF

Charlott Hurmerinta, TFiF

Anna Klemets, TFiF

Julia Pettersson Hakava, TFiF

Britt Wilander, DIFF