Seniorutskottet

Seniorutskottet har till uppgift att ordna program riktat till föreningarnas pensionärer. Utskottet ordnar resor, kulturevenemang, temakvällar och annat. Alla medlemmar i TFiF och DIFF kan delta i de program som utskottet ordnar. Seniorutskottet utses av TFiF:s och DIFF:s styrelser för ett år i taget.

Vill du nå hela seniorutskottet med t.ex. förslag till program eller feedback på genomförda evenemang, kan du skicka mejl till seniorutskottet(a)tfif.fi

Seniorutskottets sammansättning 2018Ordförande

Per Kock

Medlemmar

Clas Bergring, TFiF

Henrik Diesen, TFiF

Marco Ekroth, DIFF

Emelie Enckell, TFiF

Lars Engström, TFiF

Reinhold Enqvist, TFiF

Jouni Kerrman, DIFF

Ralf Nikander, DIFF

Fred Rosbäck, DIFF

Mera information om medlemmarna kan du hitta i medlemsregistret Katalogen (kräver inloggning).