Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottets sammansättning

E-postadresserna har formen förnamn.efternamn@diff.fi eller förnamn.efternamn@tfif.fi (utan skandinaviska tecken).
Alla uppgifter om medlemmarna finns i katalogen

Ordförande

Ing. Kristoffer Sederlöf, DIFF

Sekreterare

DI, Anne Granat-Jukakoski, DIFF

Medlemmar

DI, Eric Enqvist, TFiF


Ing. Thomas Liljeqvist, DIFF


Ing. Ralf Nikander, DIFF


TkD Tapio Salmi, TFiF