Webbutskottet

TFiFs och DIFFs gemensamma webbutskott planerar vidareutvecklingen av föreningarnas gemensamma webbsystem och medlemsregister. Webbutskottet väljs för ett år i taget. Medlemmarna utses av föreningarnas styrelser.

Webbutskottets sammansättning 2017

Niklas Andersson, TFiF (ordförande)

Nina Norrman, DIFF (viceordförande)

Annika Nylander (sekreterare)

Mikael Johnson, TFiF

Tomas Kindstedt, DIFF

Britta Sunde, TFiF

Anne Granat - Jukakoski, DIFF

Peik Åström, DIFF

Marica Widell, DIFF

Vad har Webbutskottet åstadkommit sedan dess verksamhet startade i slutet av år 2010?

Webbutskottets verksamhetsberättelse 2015

Webbutskottets verksamhetsberättelse 2014

Webbutskottets verksamhetsberättelse 2013

Webbutskottets verksamhetsberättelse 2012

Webbutskottets verksamhetsberättelse 2011