Bekanta dig med vår blogg för gångna tillställningar här


Inspelningar från gångna evenemang

Via länkarna nedan kan du titta på inspelningar från gångna evenemang. Notera att du kan hoppa framåt i inspelningen genom att klicka på presentationsbilden.

Valmöte 29.11.2016 i Helsingfors
Rikard Bjurström - Från vision till verklighet

TFiX Mentorings kickoff 27.10.2016 i Helsingfors
Niklas Andersson - TFiX kör igång, information om mentoringprogrammet till dig adept eller mentor i programmet
Ronnie Grandell- Rikta medkänslan mot dig själv, DEL 1 Ronnie Grandell,DEL 2 Ronnie Grandell

TFiF infokväll 25.10.2016 i Helsingfors
Anki Mannström - Bli bäst på att leda dig själv - genom att fokusera på det som du kan påverka!

Info för jobbsökande 3.2.2016 i Otnäs, Esbo
Heini Hult-Miekkavaara - Hur använda sociala media för jobbsökande


Material från gångna evenemang

Må bra-temadag 12.10.2016 i Åbo
Ronnie Grandell - Självmedkänsla i vardagen