Arbetslivsfrågor

Medlemmarna får hjäp med problem och frågor gällandet arbetsrelaterade frågor.

Här under finns kort berättat lite om olika frågor:

För all information måste man vara inloggad

Anställningsavtal

Anställning upphör

Arbetslös

Arbetstid

Företagshälsovård

Jämställdhet

Kollektivavtal

Lönegaranti

Familjeledigt

Pensionering

Permittering

Semester

Studieledighet

Säkerhet i arbetet

Verkställande Direktör

Här kan du läsa om viktigaste arbetsregler och avtal (klicka på bilden):