Arbetstid

Arbetstiden regleras av arbetstidslagen. Det gäller de som arbetar i privata sektorn och även offentligt anställda
Nästan alla högre tjänstemän hör under arbetstidslagen och har därför rätt till ersättning för övertid.
Avtal, som inte följer arbetstidslagen är ogiltiga.
Så t.ex, och låta bli att betala övertid, kan inte kan enas om i ett anställningsavtal.

Mera information finns i dokumentbanken och YTN:s Anställningsguide