Samarbetsförhandlingar när användningen av arbetskraft minskar

När arbetsgivaren överväger åtgärder som kan leda till minskning av arbetskraften, dvs. uppsägningar, permitteringar eller överföringar av anställningar på deltid av ekonomiska orsaker eller av produktionsorsaker, bestämmer lagen att förhandlingsskyldighet föreligger.
Arbetsgivarens skriftliga framställning om inledande av samarbetsförhandlingar
• En framställning om inledande av samarbetsförhandlingar och vidtagande av sysselsättningsåtgärder ska göras senast fem dagar innan förhandlingarna inleds.
• Av framställningen ska framgå tiden och platsen för inledandet av förhandlingarna samt ett förslag i huvuddrag till de ärenden som ska behandlas vid förhandlingarna.

Läs hela dokumentet här

Principen på samarbetsförhandlingarna: