Tjänsten för aliasadresser av formatet fornamn.efternamn@diff.fi upphör den 31.12. 2016

Eftersom aliasadresstjänsten under åren haft återkommande problem med tillförlitligheten, bl.a genom att e-post skickat till aliasadresser inte nått fram, bestämde DIFF och TFiF styrelserna att lägga ner tjänsten. Aliasadresserna har låg användningsgrad varför nedläggningen bara kommer att påverka en del av våra medlemmar. Vi beklagar eventuellt besvär och gör vårt bästa för att göra övergången så smärtfri som möjligt.

Ifall du inte använt eller distribuerat vidare din aliasadress behöver du inte vidta några åtgärder.
Ifall du använt dig av din aliasadress kräver detta åtgärder av dig.

Fundera på följande ifall du använt eller distribuerat vidare din personliga aliasadress av formatet fornamn.efternamn@diff.fi:

Var har du angivit din fornamn.efternamn@diff.fi adress som din kontaktuppgift? Är aliasadressen din huvudsakliga kontaktuppgift i någon/några kretsar (t.ex. vänner, släkt, kolleger, föreningsmedlemmar)?
Meddela din riktiga e-postadress till dina kontakter och uppdatera dina kontaktuppgifter. Du kan t.ex. skapa en ny aliasadress via www.iki.fi (fornamn.efternamn@iki.fi)

Har du registrerat dig på webbtjänster (t.ex. LinkedIn, Google, Dropbox, Kinopalatsi, Finnair osv.) med aliasadressen?
Ifall du registrerat dig på webbtjänster med aliasadressen skall du logga in på ifrågavarande webbtjänst och byta din e-postadress till t.ex. din riktiga e-postadress.

Använder du adressen som användarnamn någonstans eller som återställningsadress för lösenord?
Logga in i ifrågavarande system/webbtjänst och uppdatera dina uppgifter med din riktiga e-postadress.

Gör en sökning i din inbox på din diff.fi och kontrollera varifrån du fått e-post till din aliasadress
Din aliasadress fungerar som en vidarebefodringsadress till din riktiga e-postadress. Genom att göra en sökning i din inbox på e-post skickat till din aliasadress (fornamn.efternamn@diff.fi) kan du se vem alla kommunicerat till din aliasadress. Meddela dessa personer om förändringen.

Skickar du e-post åt andra föreningsmedlemmar med deras personliga fornamn.efternamn@diff.fi adress?
Använd i fortsättningen medlemmens riktiga e-postadress. Den riktiga e-postadressen hittar du även i Katalogen (länk) ifall medlemmen tillåtit publiceringen av adressen.

Är din aliasadress ditt användarnamn i TFiF:s eller DIFF:s webbsystem?
Aliasadressen kan även i fortsättningen vara ditt användarnamn i TFiF:s eller DIFF:s webbsystem.

Är du med i en avdelning, ett utskott eller en intressegrupp som använder gruppalias för sin styrelse (t.ex. webbutskottet@tfif.fi, seniorutskottet@tfif.fi, diff.arbetsutskottet@diff.fi osv)?
Gruppaliastjänsten kommer att fortsätta.