Suomeksi | In English | På svenska
 
 
 

VÄLKOMMEN MED!

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF), grundad år 1880, är en självständig riksomfattande, svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter och teknologer. TFiF har cirka 4400 medlemmar av vilka omkring 1200 är studerande.

DIFF - Ingenjörerna i Finland, grundat år 1936, är en svenskspråkig, självständig, partipolitiskt obunden, riksomfattande sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande. Förbundet är medlem i AKAVA. DIFF har cirka 3300 medlemmar av vilka omkring 800 är studerande.

Som medlem i någondera föreningen kan du delta i olika aktiviteter och evenemang - du väljer själv om du är med som deltagande eller initiativtagande.Det viktigaste av allt är kanske ändå det riksomfattande nätverk som TFiF och DIFF erbjuder med kunnande och erfarenhet inom olika områden - ta vara på och utnyttja detta!

Har du frågor gällande medlemsärenden är du alltid välkommen att kontakt kansliet.

OM DU TIDIGARE VARIT MEDLEM ELLER ÄR YNGRE MEDLEM/JUNIORMEDLEM, ANVÄND ICKE DENNA BLANKETT!
Kontakta istället TFiF eller DIFF kansli eller se TFiF och DIFF sidor för studerande.
Med blanketten nedan kan du ansöka om medlemskap i

TFiF (Tekniska Föreningen i Finland) som är en intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter och teknologer. Läs mera på www.tfif.fi,
TFiF – TEK (Tekniska Föreningen i Finland samt Teknikens Akademikerförbund, läs mera på www.tfif.fi, www.tek.fi

eller i

DIFF - Ingenjörerna i Finland, som är en sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande. Läs mera på www.diff.fi.
Förfrågningar till TFiF:kansli@tfif.fi            Tfn. 040 585 2586
Förfrågningar till DIFF:kansli@diff.fiTfn. 040-585 0972
* = obligatoriskt fält
 
Personuppgifter 
 

Förnamn (alla) *
Tilltalsnamn *
Efternamn *
Personbeteckning *
Organisation *
 
Kontaktuppgifter 
 

Gatuadress *
Postnummer *
Ort *
Land
1. Extrarad
2. Extrarad
Mobiltelefon *
Mobiltelefon 2
E-postadress *
E-postadress 2
 
Studieuppgifter 
 

Välj läroinrättning ur nedanstående rullgardinsmeny eller skriv in namnet i textfältet.
Skola
Skola
 
Välj examen ur nedanstående rullgardinsmeny eller skriv in den i textfältet.
Examen
Examen
 
Studieinriktning
Huvudämne
Biämnen
Början *..
Avslutningsdatum *..
Huvudexamen
 
Arbetsgivaruppgifter (obligatoriska vid ansökan om medlemskap i TEK, IAET och arbetstrygghetstjänster) 
 

I regel kan man ansluta sig till en arbetslöshetskassa och byta kassa bara då man förvärvsarbetar – men inte under en oavlönad period, som t.ex. moderskapsledighet, vårdledighet, permittering på heltid, arbetslöshet eller en lång sjukledighet. Studeranden kan också ansluta sig till kassan till exempel då de sommararbetar.
Arbetsgivare
Befattning
Arbetsgivare tel.
Arbetsplatsens näradress
Postnummer
Postanstalt
Jag är för tillfället arbetslös (utesluter ansökan om IAET-medlemskap)
 
Information om medlemskapet 
 

Gäller enbart dimitterade
Min karriärsituation är
 
TFIF:
Jag har avslutat studierna och ansöker om ordinarie medlemskap i TFiF
Jag ansöker även om TEK-medlemskap inkl. IAET (Gäller i samband med ansökan om TFiF-medlemskap. Förutsätter att du har ett arbete, se närmare regler för IAET-medlemskap på www.iaet.fi)
Jag ansöker även om TEK-medlemskap (Gäller i samband med ansökan om TFiF-medlemskap. Detta alternativ endast för arbetslösa samt privatföretagare)
 
DIFF:
Jag har avslutat studierna och ansöker om ordinarie medlemskap i DIFF
Jag ansöker även om Arbetstrygghetstjänster inkl. IAET (Gäller i samband med ansökan om DIFF-medlemskap. Förutsätter att du har ett arbete, se närmare regler för IAET-medlemskap på www.iaet.fi)
 
Gäller enbart studerande
 
TFIF:
Jag är studerande och ansöker om yngre medlemskap i TFiF och TEK
Jag är studerande och ansöker om yngre medlemskap i TFiF
Jag ansöker även om medlemskap i IAET (Förutsätter yngre medlemskap i TFiF eller i TFiF och TEK samt att du har ett arbete, se närmare regler för IAET-medlemskap på www.iaet.fi)
Jag är intresserad av förtroendeuppdrag inom TFiF (kruxa i ruta ifall ja) Du kan läsa mera om våra avdelningar, utskott och intressegrupper på www.tfif.fi
 
DIFF:
Jag är studerande och ansöker om juniormedlemskap i DIFF
Jag ansöker även om medlemskap i IAET (Förutsätter att du har ett arbete, se närmare regler för IAET-medlemskap på www.iaet.fi)
 
Jag är intresserad av förtroendeuppdrag inom min förening (kruxa i ruta ifall ja). Du kan läsa mera om våra avdelningar, utskott och intressegrupper på www.diff.fi
 
Ytterligare information
 
Allmänna villkor 
 

Jag har läst och godkänner Dataskyddsbeskrivningen för min förening