Hej ingenjör!

Välkommen med som medlem i DIFF - Ingenjörerna i Finland! DIFF är förbundet för svenskspråkiga ingenjörer och ingenjörsstuderande i Finland.

Här ovanför kan du läsa vår medlemsbroschyr i elektoniskt format och få en överblick av vilka tjänser och förmåner vi ebjuder dig. Om du vill ha mera infomation kan du läsa om våra tjänster genom att välja din medlemskategori här:

Ordinarie medlem - du som är i arbetslivet som löntagare eller som är arbetssökande. Läs mera

Företagare - du som jobbar för ditt eget företag på hel- eller deltid, har en firma (fi toiminimi), har lantbruk eller är delägare i ett företag. Läs mera

Studerande - du som studerar till ingenjör vid någon högskola i Finland. Läs mera

Pensionär - du som gått i pension eller planerar göra det inom kort. Läs mera

Du hittar också information på våra sidor på arbetslöshetskassan IAET som ger dig trygghet om du blir permitterad eller utan jobb. Läs mera

Information om medlemsavgifter hittar du här. Kom ihåg att hela medlemsavgiften är avdragbar i beskattningen och att du kan betala i fyra rater om du vill!

Välkommen med!