Företagare

Som företagare och medlem i DIFF får du massor av tjänster och förmåner! Om du inte ännu är medlem kan du fylla i medlemsformuläret här.


Arbetstrygghetstjänster ger dig trygghet!

Gäller de företagarmedlemmar som betalar för arbetstrygghetstjänsterna.

Osäker på om ditt medlemskap innehåller arbetstrygghetstjänster? Kolla vad det står på din medlemavgiftsfaktura eller kontakta vårt kansli!

 • Juridisk rådgivning - DIFF:s jurister hjälper i konfliktfall men svarar också på dina frågor om kollektivavtal, arbetsavtal, lönefrågor osv.
  Läs mer

 • Hjälp vid arbetssökning - I arbetsplatsbörsen på hemsidan finns både sommarjobb och fasta anställningar. Du kan också ta del av DIFF:s karriärservice, där du bland annat kan få tips om hur det går att finslipa CV:n, LinkedIn-profilen eller din arbetsansökan.
  Läs mera

 • Försäkring i ditt yrke - Som ordinariemedlem i DIFF har du en ansvars- och rättsskyddsförsäkring. Den gäller i Norden och ersätter skador som hänför sig till medlemmens yrke, befattning eller tjänst.
  Läs mera

 • Arbetslöshetskassa - Som företagare kan du ansluta dig i Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT. Arbetslöshetskassan ingår inte automatiskt i ditt medlemskap, utan du måste ansluta dig separat.
  Läs mera


Råd och rekommendationer i karriärens toppar och dalar!

För alla företagarmedlemmar (med eller utan arbetstrygghetstjänster)

 • Tjänstepaket för företagare - Som medlem kan du beställa tjänstepaket från Företagarna i Finland, utan att skilt behöva ansluta dig till dem.
  Läs mera

 • Akateemiset Yrittäjät AKY - Du kan ta del i AKYs seminarier och utbildningar för företagare. Via AKY kan du komplettera ditt nätverk med högutbildade företagare från andra branscher, eftersom ett flertal olika Akavaförbund hör till föreningen.
  Läs mera

 • Lönerekommendationer - Den statistik DIFF för med hjälp av enkätundersökningar är bra vägledning för både din egen lön och dina arbetstagares löner. Dessutom kan du få personlig hjälp och rådgivning gällande t.ex. provisioner och tillfälliga ersättningar.
  Läs mera (kräver inloggning)
 • Internationella förmåner - Om du är medlem i DIFF och har jobbat två år som ingenjör kan du ansöka om titeln Europaingenjör, som beviljas av de europeiska ingenjörsförbundens centralorganisation FEANI. Via DIFF kan du också bli gästmedlem i de andra nordiska ländernas ingenjörsorganisationer om du flyttar för att arbeta i ett annat nordiskt land, och dra nytta av förmånerna som de erbjuder.
  Läs mera

 • Intressebevakning - DIFF är också aktiv i samhället för att bevaka sina medlemmars intressen. DIFF är medlem i Akava, som är centralorganisationen för högutbildade, och samarbetar därför mycket med Akava, YTN och andra medlemsförbund. Via Akava har DIFF möjligheten att påverka bl.a. arbetslagstiftning, näringslivs- och utbildningspolitik. Vi påverkar också företagares verksamhetsförhållanden och arbetsvillkor.
  Läs mera
 • Arbetsplatsbörs - I arbetsplatsbörsen hittar du lediga arbetsplatser för ingenjörer, både för sommarjobb och för ordinare anställningar. Arbetsgivare som är intresserade att annonsera i arbetsplatsbörsen eller via andra kanaler kan kontakta kansliet.
  Gå till arbetsplatsbörsen (kräver inloggning)


Dra nytta av rabatter och förmåner!

Som medlem i DIFF har du också en del direkta rabatter och förmåner som du kan dra nytta av på fritiden, till exempel för försäkringar, banktjänster och resor. Vi erbjuder också andra rabatter och förmåner som varierar per säsong. Läs mera om aktuella förmåner här.

 • Member+ - En ny medlemstjänst som samlar alla förmåner på ett och samma ställe! Member+ erbjuder akuella förmåner av hög kvalitet till medlemmar och dess familjemedlemmar. Registrera dig redan idag!
  Läs mera
 • Försäkringar - Förmånliga och högklassiga försäkringar ger trygghet. Via våra samarbetspartners IF, Folksam, Aktia och Turva får du rabatt när du uppger att du är DIFF-medlem.
  Läs mera
 • Banktjänster – Som nyutexaminerad och medlem i DIFF får du betydande förmåner hos Danske Bank utan månads- och årsavgifter. (värde rentav över 700 euro/år)
  Läs mera
 • Resor och fritid - Jobb är inte allt i livet – ibland är det skönt att lämna vardagen och resa bort. Du får rabatter och förmåner på resor, bränsle, övernattningar och upplevelser bland annat via A-lomat, Omenahotelli, Tallink Silja, Hertz, Naantali Spa & Ruissalon Kylpylä och Eckerö Line.
  Läs mera
Ta del av nyheter och information!

 • Forum - Tidningen Affärsmagasinet Forum är gratis för junior- och ordinarie medlemmar. Forum utkommer 11 gånger/år och skickas hem per post.
  Läs elektroniskt (kräver inloggning)
 • Gula bladet - DIFF:s och TFiF:s medlemstidning Gula Bladet är vårt interna informationsblad och den utkommer 4 gånger/år. Gula Bladet skickas hem per post tillsammans med Forum och kan också läsas elektroniskt på hemsidan.
  Läs mera
 • Medlemsbrev - I medlemsbrevet informerar vi om vad som är aktuellt inom DIFF och på arbetsmarknaden. Medlemsbrevet skickas per e-post till medlemmarna 1 gång i månaden.
  Läs elektroniskt
 • Kommunteamet - Kommunteamet är ett infoblad för kommunalt anställda som utkommer elektroniskt 4 gånger/år.
  Läs elektroniskt
 • Keppi & Porkkana - Tidningen Keppi & Porkkana riktar sig till anställda inom staten och innehåller information om aktuella arbetsmarknadsärenden. Tidningen utkommer (på finska) elektroniskt 4 gånger/år.
  Läs elektroniskt


Utveckla din kompetens!

 • Vi tror på livslångt lärande. Som medlem kan du ta del av DIFF:s utbildningar, seminarier och andra evenemang som stöder din kompetensutveckling och din trygghet på arbetsmarknaden.
  Läs mera
 • Inom mentoringprogrammet TFiX hjälper medlemmarna i DIFF och TFiF varandra i frågor kring professionell utveckling och yrkesliv. Som adept i programmet kan du få en egen mentor som hjälper dig med din karriärutveckling och dina frågeställningar om jobb och utbildning.
  Läs mera
 • DIFF delar ut stipendier en gång i året för speciella ändamål som praktik eller studier utomlands. Både juniormedlemmar och redan utexaminerade medlemmar kan ansöka om stipendier.
  Läs mera


Koppla av och knyt nya kontakter!

 • Hos oss kan du koppla av och umgås med likasinnade eller bygga värdefulla kontaktnätverk bland andra ingenjörer. Vi samarbetar också med högskolorna kring alumnverksamhet för att hjälpa dig hålla kontakten med dina gamla studiekompisar och din högskola. DIFF har ett brett utbud av olika evenemang, allt från företagsbesök och exkursioner till vinprovning och teaterbesök. Vi ordnar också evenemang för hela familjen och på de flesta av våra evenemang kan du ta med en eller flera vänner. Kolla in aktuella evenemang i evenemangskalendern
 • Klubb Orfeus är DIFF- och TFiF-medlemmarnas egna klubbutrymme i källarvåningen av TFiF-huset på Eriksgatan 2 i Helsingfors. Där kan du sticka dig in och ta en paus, läsa tidningar eller hålla möten. Du kan också boka klubblokalen för privata tillställningar.
  Läs mera