Akateemiset yrittäjät AKY

DIFF är medlem i Akateemiset Yrittäjät AKY, vilket innebär att alla våra medlemmar kan använda sig av AKY:s tjänster. AKY:s uppdrag är bland annat att sköta intressebevakning av högutbildade företagares intressen och att ge rådgivning i frågor som berör företagande. De ordnar också evenemang och utbildningar, till exempel Företagarklubbens (Yrittäjäklubi, leds av TEK) månatliga seminarium som är öppna för alla DIFF-medlemmar. Du kan läsa mera om detta på www.aky.fi