Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT


Det finns situationer då fortsatt företagsverksamhet inte längre är det bästa alternativet. Bakomliggande orsaker till beslutet att sluta kan t.ex. vara utmattning, ändrade verksamhetsförutsättningar för företaget, hårdare konkurrens, förändrad familjesituation eller flytt till en annan ort. När utkomsten under arbetslöshetstiden är tryggad blir beslutet att sluta eller fortsätta företagsverksamheten ditt eget. Dessutom är en arbetslöshetsförsäkring det enda sättet för dig att påverka din inkomst under arbetslöshetstiden.

Företagare kan ansluta sig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa AYT för att trygga sin utkomst.

Läs mera om AYT i deras svenskspråkiga broschyr eller på www.ayt.fi.