Tjänstepaket från Företagarna i Finland

Via oss kan du beställa tjänster och information från Företagarna i Finland utan att skilt behöva ansluta dig som medlem hos dem. Det finns två olika tjänstepaket, ett bredare och ett smalare, som du kan välja mellan.

Det bredare tjänstepaketet från Företagarna i Finland innehåller:

 • Yrittäjäsanomat – medlemstidningen 8 nummer per år
 • Företagarinfo 6 gånger per år (skickas elektroniskt)
 • Rådgivningstjänster
 • Medlemskort och andra medlemsförmåner
 • Seminarier till medlemspris
 • Synlighet i förnyade Synergia ifall medlemmen vill
 • Företagarna i Finlands medlemsbrev 2 gånger per månad
 • Inloggning på medlemssidorna med eget medlemsnummer

Avgift 65 euro


Det snävare tjänstepaketet från Företagarna i Finland innehåller:

 • Yrittäjäsanomat – medlemstidningen 8 nummer per år
 • Företagarinfo 6 gånger per år (skickas elektroniskt)
 • Företagarna i Finlands medlemsbrev 2 gånger per månad

  Avgift 36 euro

  Köp tjänstepaketet på http://www.yrittajat.fi/
  Företagarna i Finland skickar fakturan till ditt företag. Kryssa för medlemsförbundet ”DIFF” då du fyller i din ansökan.

  Vid eventuella frågor kan du kontakta kansli@diff.fi