Utdelning av Stipendier 2017

Stipendierna för 2017 är beviljade och DIFF styrelse har i år delat ut stipendier för totalt 6500 euro.

Stipendierna är inte avsedda för helt vanliga ingenjörsstudier utan för något mera speciellt, såsom praktik eller studier utomlands.
Stipendierna är inte heller avsedda för inköp av datorer, programvara el.dyl.

Vi gratulerar följande stipendiater!

Elli Bergelin
Shane Breen
Joakim Ekström
Ingeborg Hanses
Sandra Holm
Tim Lindlöf
Elin Lönnqvist
Sebastian Nygård
Jacob Nybacka
Anna Simons
Andreas Selenius
Ida Söderholm
Patrik Wikman
Joel Östman

Einar Mattssons minnesfond

Stipendium ur Einar Mattssons minnesfond tilldelas en ”nybliven ingenjör för deras visade intresse för informations- och automationsteknik”.
Stipendie ur Einar Mattssons minnesfond tilldelades år 2017;

Morgan Frank, Högskolan på Åland
Victor Anderssén, Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Sebastian Heinonen, Yrkeshögskolan Arcada