Utdelning av Stipendier 2018

Stipendierna för 2018 är beviljade och DIFF styrelse har i år delat ut stipendier för totalt 5500 euro.
Stipendierna är avsedda för praktik eller studier utomlands.

Vi gratulerar följande stipendiater!

Jonatan Sandvik
Rickard Svartgrund
Alexander Nyström
Simon Tallgren
Anderas Rannanpää
Isak Snickars
Walter Ekegren
Daniel Åbonde
William Tuisku
Hannes Sunngren
Robert Rehnström
Joakim Granqvist
Johanna Sand
Kasper Kuusk
Jonathan Viklund

Einar Mattssons minnesfond

Stipendium ur Einar Mattssons minnesfond tilldelas en ”nybliven ingenjör för deras visade intresse för informations- och automationsteknik”.
Stipendie ur Einar Mattssons minnesfond tilldelades år 2017;

Morgan Frank, Högskolan på Åland
Victor Anderssén, Yrkeshögskolan Novia, Vasa
Sebastian Heinonen, Yrkeshögskolan Arcada