Medlemsavgifter

DIFFs medlemsavgifter år 2017 för de vanligaste medlemskategorierna:

Ordinarie medlem med arbetstrygghetstjänster 416 euro
Ordinarie medlem utan arbetstrygghetstjänster (tidigare ideell medlem) 162 euro
Gifta/samboende (gäller om två ordinarie medlemmar är gifta eller samboende) 374 euro
Utrikes bosatt medlem (utan arbetstrygghetstjänster) 60 euro
Utrikes bosatt medlem (med arbetstrygghetstjänster, exkl. IAET-kassan) 140 euro
Juniormedlem (ingenjörsstuderande) 0 euro

Mera information hittas i medlemsavgifttabellen.

Betalningsterminer

Fakturering sker i februari.

Ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster, Ordinarie medlemmar utan arbetstrygghetstjänster samt gifta/sambor och ständiga medlemmar med arbetstrygghetstjänster kan betala sin medlemsavgift i 4 lika stora rater.

Observera att en obetald medlemsfaktura inte är ett tecken på avslutande av medlemskap

Nedsatt medlemsavgift
I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Man ska ha varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader för att vara berättigad till att ansöka om nedsättning. Om man är familjeledig eller utför sin värnplikt kan man också ansöka om nedsättning.

Ansökan om nedsatt medlemsavgift skall skickas under samma kalenderår som ansökan gäller. Ansökan riktas till Styrelsen och skickas till
Till ansökan bifogas en kopia på beslut från arbetslöshetskassan eller FPA.

Företagare, obs!
Man är företagare om man är en privat yrkes- eller näringsidkare eller om man arbetar i ett företag som vd eller är styrelsemedlem el.dyl. och äger minst 15% och/eller familjemedlemmarna tillsammans äger minst 30% av företaget. Läs mera om företagare här
De ordinarie medlemmar som enligt ovan är företagare uppmanas kontakta DIFFs kansli för ytterligare information om eventuell anslutning till en företagararbetslöshetskassa samt byte av medlemskategori.


Blivande pensionärer, obs!

Medlem som pensioneras bör kontakta kansliet för byte av karriärstatus. Skicka meddelandet per epost till