Medlemsavgifter

Medlemsavgiften år 2018 för DIFF fullvärdig medlem är 398 € (33,15 € / månad) inklusive IAET-kassans avgift.
DIFFs medlemsavgift är avdragbar i beskattningen. DIFF skickar information om betald medlemsavgift direkt till skattemyndigheterna.

DIFFs medlemsavgifter år 2018 för de vanligaste medlemskategorierna:

Ordinarie medlem med arbetstrygghetstjänster, inkl IAET
33,15 €/mån
Ordinarie medlem utan arbetstrygghetstjänster och IAET 13,50 €/mån
Gifta/samboende (gäller om två ordinarie medlemmar är gifta eller samboende) 29,65 €/mån
Nyutexaminerad (gäller de 12 första månaderna efter examen) 15,75 €/mån
Utrikes bosatt medlem (utan arbetstrygghetstjänster) 5,00 €/mån
Utrikes bosatt medlem (med arbetstrygghetstjänster, inkl. IAET-kassan) 24,65 €/mån
Pensionär 5,00 €/mån
Studerandemedlem (ingenjörsstuderande) Gratis

Betalningsterminer

Fakturering sker i mars.

Ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster, Ordinarie medlemmar utan arbetstrygghetstjänster samt gifta/sambor och ständiga medlemmar med arbetstrygghetstjänster kan betala sin medlemsavgift i 4 rater.

Observera att en obetald medlemsfaktura inte är ett tecken på avslutande av medlemskap

Nedsatt medlemsavgift
I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Man ska ha varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader för att vara berättigad till att ansöka om nedsättning. Om man är familjeledig eller utför sin värnplikt kan man också ansöka om nedsättning.

Ansökan om nedsatt medlemsavgift skall skickas under samma kalenderår som ansökan gäller. Ansökan riktas till Styrelsen och skickas till
Till ansökan bifogas en kopia på beslut från arbetslöshetskassan eller FPA.

Företagare, obs!
Man är företagare om man är en privat yrkes- eller näringsidkare eller om man arbetar i ett företag som vd eller är styrelsemedlem el.dyl. och äger minst 15% och/eller familjemedlemmarna tillsammans äger minst 30% av företaget. Läs mera om företagare här

De ordinarie medlemmar som enligt ovan är företagare uppmanas kontakta DIFFs kansli för ytterligare information om eventuell anslutning till en företagararbetslöshetskassa samt byte av medlemskategori.
Medlemsavgiften för företagarmedlemmar i DIFF är 13,50 €/mån. Om du önskar få tillgång till arbetstryggehtstjänsterna även som företagare är medlemsavgiften 25,90 €/mån.

Blivande pensionärer, obs!

Medlem som pensioneras bör kontakta kansliet för byte av karriärstatus. Skicka meddelandet per epost
Medlemsavgiften för pensionärer är 5 € / månad. Tidningsprenumerationen på Affärsmagasinet Forum är valbar för pensionärer och kan beställas mot en extra avgift på 42 €.

Uppsägning av medlemskap
Om du vill avsluta ditt medlemskap, ska du kontakta kansliet på

Betalda medlemsavgifter återbetalas inte.