Arbetstrygghetstjänster

Ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster har rätt till följande tjänster:

Arbetslöshetsförsäkring

Då du har en anställning kan du ansluta dig till arbetslöshetskassan IAET via DIFF. De flesta ansluter sig till IAET-kassan samtidigt som de blir DIFF-medlemmar, men om du av någon anledning inte har gjort det (t.ex. om du inte haft en anställning då du blev DIFF-medlem eller om du hört till en annan arbetslöshetskassa) kan du ansöka om IAET-medlemskap senare. Som juniormedlem kan du skriva in dig i kassan då du har en anställning, t.ex. då du sommarjobbar. om du blir arbetslös eller permitterad kan du lyfta inkomstrelaterad dagpenning via IAET, som är betydligt högre än grunddagpenningen från FPA. Läs mera

OBS!IAET är en löntagarkassa. Om du är företagarmedlem kan du istället ansöka om kassamedlemskap i AYT-kassan som är riktad till företagare

Juridisk rådgivning

I DIFF:s arbetstrygghetstjänster ingår rätt till juristtjänster i arbetsrelaterade ärenden. Du behöver inte vara i en konfliktsituation för att få hjälp av oss, det går också bra att kolla med oss ifall du är osäker på t.ex. kollektivavtal eller lagstiftning i förebyggande syfte för att undvika problem. Oberoende om det gäller arbetsavtal, lönefrågor, arbetstid, understöd eller dylikt hjälper våra kunniga jurister dig!

  • Om du vill ha rådgivning gällande arbetsreladefrågor kan du kontakta DIFF:s kansli per epost (kansli@diff.fi) eller telefon (040 585 0972).
  • DIFF:s ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster har också rätt att anlita Insinööriliittos jurister och ombudsmän i fall av arbetskonflikter, tfn 020 1 801 801 (telefontid vardagar: kl.9-16:00), e-post: asiakaspalvelu(a)ilry.fi. Juristerna betjänar på finska, svenska och engelska.

Karriärservice

Karriärservicen erbjuder dig hjälp i alla skeden av din karriär. Du kan bland annat få hjälp att finslipa ditt CV, din arbetsansökan eller din din profil på t.ex. LinkedIn. Vi erbjuder också rådgivning i att förhandla din lönenivå eller dina anställningsvillkor. Karriärservicen ges både som individuell handledning och genom utbildningar och evenemang. Karriärservicen erbjuds i samarbete med Resurscentret Föregångarna på svenska och Insinööriliitto på finska. Läs mera här

Missa inte heller arbetsplatsbörsen med lediga ingenjörsjobb. Gå till arbetsplatsbörsen (kräver inloggning)
I löneräknaren kan du själv kontrollera din lönenivå i förhållande till bland annat din utbildning, arbetsuppgifter och arbetserfarenhet. Löneräknaren baserar sig på den årliga nationella arbetsmarknadsundersökningen som görs bland ingenjörskåren.

Ansvars- och rättsskyddsförsäkring

Medlemmar med arbetstrygghetstjänster har en ansvars- och rättsskyddsförsäkring i IF via DIFF Den gäller i Norden och ersätter skador som hänför sig till medlemmens yrke, befattning eller tjänst.

Ansvarsförsäkringen (självrisk 100 euro, försäkringsbelopp 100 000 euro per försäkringsskada) ger skydd för skadeståndsskyldighet för person- eller sakskada, som förorsakats annan vid utövande av verksamhet som hör till yrke, befattning eller tjänst.

Rättsskyddsförsäkringen (självrisk minst 30 % eller minst 300 euro, försäkringsbelopp 10 000 euro per försäkringsskada) ersätter kostnader, som förorsakats den försäkrade genom rättslig handläggning av tviste- eller brottsmål till följd av åtal eller bestritt skadestånds- eller annat anspråk som hänför sig till den försäkrades yrke, befattning eller tjänst. (Täcker t.ex. rättegångs- och juristkostnader) . Försäkringsbeloppet är 20 000 euro om medlemmen anlitar en jurist från IL eller en utomstående jurist som IL rekommenderat i sådana fall är självrisken minst 15 % eller minst 150 euro.

Medlem som behöver utnyttja försäkringen ska utan dröjsmål kontakta DIFFs kansli 040 585 0972 eller epost kansli(a)diff.fi