Internationella förmåner

Om du är medlem i DIFF och har jobbat två år som ingenjör kan du ansöka om titeln Europaingenjör, som beviljas av de europeiska ingenjörsförbundens centralorganisation FEANI. Via DIFF kan du också bli gästmedlem i de andra nordiska ländernas ingenjörsorganisationer om du flyttar för att arbeta i ett annat nordiskt land och dra nytta av förmånerna som de erbjuder.


Nordiskt gästmedlemskap

DIFF:s ordinarie medlemmar med arbetstrygghetstjänster som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren. Som medlem betalar du fortfarande medlemsavgiften till DIFF men får därtill det nordiska systerförbundets alla tjänster i bruk (tidningar, juristtjänster, evenemang etc). Gästmedlemskap medför inte automatisk överföring till arbetslöshetskassan i mottagarlandet.
Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap i DIFF skall kontakta sin hemorganisation.
Ansök om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett.
Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här.
Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

Titeln Europaingenjör (Eur Ing)

Du har m öjlighet att ansöka av om titeln Europaingenjör, Eur Ing efter att ha jobbat tre år som ingenjör. Titeln kostar 190 euro. Titeln beviljas av de europeiska ingenjörsförbundens centralorganisation FEANI. Läs mer om hur man ansöker om titeln på FEANI:s hemsida samt skriv ut blanketten med vilken ansökan görs. Ansökan med bilagor skickas till DIFF:s kansli i Helsingfors.