Juniorer

Studerar du till ingenjör kan du ansluta dig som junior medlem i DIFF. Juniormedlemskapet är GRATIS!
Som DIFF juniormedlem får du bla. Gula Bladet och Affärsmagasinet Forum gratis. Du kan även delta i evenemang som DIFF och TFiF ordnar tillsammans.

IAET-medlemskap

Studerande (juniormedlemmar i DIFF) som arbetar under studietiden kan under den tid de arbetar och uppfyller arbetsvillkoret (t.ex. utför arbetspraktik eller sommarjobb) ansluta sig till arbetslöshetskassan och börja "samla" på de veckor i arbete som krävs för att senare kunna lyfta inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Läs mera här: IAET medlemskap för juniormedlemmar.

När du blir färdig övergår du till ordinarie medlemskap!

Som en medlem av DIFF är du en del av Finlands största tekniska nätverk, och kan upprätthålla dina kontakter från studietiden. Juniormedlemmar överförs automatiskt till ordinarie medlemmar utan arbetstrygghetstjänster då de utexamineras. Du erhåller alla ordinarie medlemmars förmåner förutom arbetstrygghetstjänsterna och arbetslöshetskassan. Om du redan under studietiden anslutit dig till IAET-kassan inkluderar även ditt ordninarie medlemskap arbetstrygghetstjänsterna och arbetslöshetskassan.

Sommarjobbarinfo

Sommarjobbarinfo öppnar igen i maj 2017.

Då du fått ett nytt jobb är det viktigt att se till att allt är i sin ordning när det gäller anställningsförhållandet. Via Sommarjobbarens checklista får du råd och anvisningar om vad som åtminstone bör vara i skick då du börjar på ett nytt jobb.