Arbetslöshetskassan IAET för studerande

Studerande (juniormedlemmar i DIFF) som arbetar under studietiden kan under den tid de arbetar och uppfyller arbetsvillkoret (t.ex. utför arbetspraktik eller sommarjobb) ansluta sig till arbetslöshetskassan och börja "samla" på de veckor i arbete som krävs för att senare kunna lyfta inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning.

Exempel: En studerande som jobbat de tre sommarmånaderna under fyra studieår har på det viset samlat in 26 arbetsveckor på fyra år och är efter avslutade studier vid fall av arbetslöshet berättigad till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning. Arbetsavtal och lönekvitton skall sparas. Tiden för studier räknas inte in i arbetsvillkoret!

Observera arbetsvillkorets krav på minst 26 veckor med 18 timmars arbete per vecka och en tillräckligt hög lön, 1 189 euro för 2018 (1 187 euro år 2017), mera om arbetsvillkoren på IAETs hemsidor.
Läs även
Förmånsguiden för mera information

Praktiklön som betals ut i form av stipendium fyller inte arbetsvillkoret, då ingen skatt eller socialavgifter uppbärs.


Medlemskap i kassan kostar 87 euro/år (2018) och avgiften är avdragbar i beskattningen.

Gör så här:

Studerande kan bli medlem i kassan genom att skriftligt ansöka om medlemskap och underteckna ansökan. Blanketten hittas i höger kant på den här sidan. Ansökan sänds per post till DIFF - Ingenjörerna i Finland, Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors eller inskannad per epost till kansli@diff.fi