Bostäder för studerande

Helsingfors

Som juniormedlem har du möjlighet att ansöka om studerandebostad i Majstranden invid Arcada då du studerar på heltid. För tillfället är kön för bostad via DIFF kort. Mera information om bostäderna och kontaktuppgifter hittar du på Majstrandens hemsida. Kontakta DIFF:s kansli om du behöver ett intyg över ditt DIFF-medlemskap.

Vasa

DIFF har nyligen köpt fyra bostäder i ett nytt bostadskomplex på Brändö i Vasa. Bygget räknas vara färdigt vid årsskiftet och det är möjligt att hyra bostäder via DIFF fr.o.m. januari 2018. Mera info om intresseanmälan för bostäderna publiceras i höst.