Praktiklönerekommendationer


DIFF - Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL rekommenderar följande månadslöner för ingenjörsstuderandes sommarpraktik år 2018:

Avlagda studiereuro/mån
Under 60 studiepoäng 1900 - 2100 €
60-100 studiepoäng 2000 - 2150 €
100-150 studiepoäng 2050 - 2200 €
150-200 studiepoäng 2100 - 2450 €
över 200 studiepoäng 2150 - 2600 €

Lönerekommendationen innehåller inte övertidsersättning. Lönerna i Nyland är ca. 6-10 % högre än i övriga Finland. Den slutgiltiga lönen påverkas också av arbetsuppgifternas svårighetsgrad och av arbetserfarenhet. Lönen och arbetstidens längd m.m. kan också regleras av kollektivavtal.


Lönerekommendationer för nyutexaminerade

DIFF - Ingenjörerna i Finland och Insinööriliitto IL rekommenderar följande månadslöner för ingenjörer som utexamineras inom år 2018:

Ringa arbetserfarenhet: 2900 euro
Måttilg arbetserfarenhet: 3100 euro
Betydande arbetserfarenhet: 3400 euro

Lönerekommendationerna utgår från utredningar gjorda av DIFF - Ingenjörerna i Finland och IL och baserar sig på en 37,5 timmars arbetsvecka och gäller enbart för arbetsuppgifter som förutsätter ingenjörsexamen. Lönerekommendationerna tillämpas för jobb inom privata och statliga sektorn. Inom kommunala sektorn är lönenivån lägre.

Ringa arbetserfarenhet:
Endast till ingenjörsexamen hörande arbetspraktik.

Betydande arbetserfarenhet: Erfarenhet av ledarskap, några års erfarenhet av krävande arbetsuppgifter eller andra examina samt långvariga kurser. Krävande arbetsuppgifter med stort ansvar kan likställas med betydande arbetserfarenhet.

Enligt arbetsmarknadsundersökningen i oktober 2017 var genomsnittslönen 2720 €/månad för ingenjörer examinerade år 2017. Medellönen i huvudstadsregionen var år 2017, 3000 €/månad.

Med hjälp av Löneräknaren för ingenjörer (kräver inloggning) kan du kontrollera lönenivån för din arbetssituation.