Reseunderstöd

DIFF har också i år reserverat medel för sina juniormedlemmars exkursioner i hemlandet och utomlands.

Tag vara på medlemsförmånen och ansök om reseunderstöd för era exkursioner. Ansökan kan sändas in året om!

Det räcker med att ni sänder e-post där det framgår:

  • vart när och varför ni är på väg
  • en enkel budget (beräknade kostnader och intäkter)
  • deltagarförteckning
  • bankkonto för inbetalning i IBAN form

Endast de som är juniormedlemmar får reseunderstöd.

Reseunderstödet per juniormedlem är i storleksordningen:

  • 10 euro för kortare exkursioner under 100 km
  • 20 euro för längre exkursioner
  • 40 euro för exkursioner med övernattning i Norden och grannländer
  • 50 euro utanför Norden

För mera information: kansli@diff.fi