DIFF - Ingenjörerna i Finland

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf är en svenskspråkig, självständig, partipolitiskt obunden, riksomfattande sammanslutning med såväl arbetsmarknads- som ideell verksamhet för ingenjörer och ingenjörsstuderande.

DIFF grundades år 1936 och har idag knappa 3300 medlemmar varav nästan 700 ingenjörsstuderande. Förbundet har regionala avdelningar i Åboland, Österbotten och på Åland.

DIFF är medlem i AKAVA och är centralförbundets enda svenskspråkiga medlemsorganisation.

Målsättning

Förbundets mål är att företräda och främja medlemmarnas ideella, sociala och ekonomiska intressen, medverka till en god ingenjörsutbildning samt till en teknisk och industriell utveckling i en människovärdig och miljövänlig riktning.

Verksamhetsidé

DIFF erbjuder sina medlemmar yrkesinriktade och ideella aktiviteter och tjänster samt fungerar som en interaktiv kommunikationskanal för medlemmarna. Förbundet bevakar sina medlemmars intressen inom utbildningen, yrket och arbetslivet.