Etik

En av DIFF - Ingenjörerna i Finlands målsättningar är att öka medlemmarnas medvetenhet om etiska frågor inom tekniken. För att befrämja målsättningen har förbundet tillsammans med Tekniska Föreningen i Finland r.f. tillsatt ett etikutskott.

DIFF och TFiF har också gemensamt utarbetat ett Hederskodex, bestående av etiska riktlinjer för ingenjören och arkitekten.