Hederskodex

Etiska riktlinjer för ingenjören och arkitekten

Genom att klicka på länken öppnas Hederskodexen i ett PDF dokument


Godkänt vid DIFF:s årsmöte 25.4.2013

Godkänt vid TFiF:s årsmöte 25.4.2013