Revisorer

DIFF - Ingenjörerna i Finlands verksamhetsgranskare, revisorer och suppleanter år 2017.

Verksamhetsgranskare

Ing. Nina Norrman (suppleant Ing. Siru Lönnqvist)

CGR-revisor PricewaterhouseCoopers

Mikael Österlund (suppleant Revisorsamfund PricewaterhouseCoopers)