Styrelse

Styrelsen väljs av valmötet. Den består av ordförande, två viceordförande och nio medlemmar. En av dessa representerar förbundets juniormedlemmar (vanligen ordförande för Tekniska Läroverkets Kamratlförbund TLK).

Mandatperioden är två år så att årligen hälften är i tur att avgå. Styrelsen ansvarar för förbundets tillgångar, antar nya medlemmar och anställer kanslipersonal som handhar den löpande verksamheten. Till sin hjälp tillsätter styrelsen utskott och kommittéer.

Styrelsens sammansättning år 2018

Katalogen innehåller information om medlemmarna: adress, examen, förtroendeuppdrag med mera. Många medlemmar presenteras med fotografi.

Ordförande
Ing. Kenneth Jönsson
mandatperiod: 2017-2018

I vice ordförande
Ing.
Agneta Skogster-Järvi
mandatperiod: 2018-2019

II vice ordförande
Ing. Britt Wilander

mandatperiod 2017-2018

Medlemmar

Ing. Tomas Kindstedt
mandatperiod 2018-2019

Ing. Thomas Liljeqvist
mandatperiod: 2018-2019

Ing. Thomas Mård
mandatperiod 2017-2018

Ing. Mats Wiljander
mandatperiod 2017-2018

Ing. Antti Suvilehto
mandatperiod: 2018-2019

Ing. Simon Lintu
mandatperiod: 2017-2018

Ing. Johan Storvist
mandatperiod: 2018-2019

Ing. Edvard del Prete

mandatperiod: 2018-2019

Juniorrepresentant

Ing.stud. Oscar Mansén
TLKs representant

mandatperiod 2018