Valkommittén

För att förbereda de val som stadgeenligt skall förrättas på valmötet tillsätts årligen en valkommitté bestående av fyra ledamöter. Förbundets styrelse utser valkommitténs ordförande, de fyra övriga medlemmarna utses av valmötet.

Valkommittén har i uppgift att inför valmötet till styrelsen sammanställa en kandidatlista bestående av personer som förklarat sig villiga att emotta kandidatur.
I Katalogen finns kontaktuppgifter till medlemmarna

Valkommittén år 2018

Ordförande

Ing. Thomas Liljeqvist
Tfn. 0445157987

Medlemmar

Ing. Johan Skjäl

Ing. Klaus Erlands

Ing. Roger Robertsson