Samarbete med andra organisationer

Medlemmar i DIFF finns representerade i flera av DIFF:s samarbetsorgan, t.ex. finska Insinööriliitto, centralförbundet AKAVA, De Högre Tjänstemännen YTN, Ingenjörsorganisationernas Nationella Kommitté KANSKO, redaktionsrådet för tidskriften Forum för ekonomi och teknik samt i ett flertal andra organ.

Samarbete med Insinööriliitto

Utbildnings- och industripolitiska utskottet

Ing. Kristoffer Sederlöf
Verksamhetsledare, DI, Anne Granat-Jukakoski (suppleant)

Kollektivavtalsdelegationen

Ing. Peter Lytz
Verksamhetsledare, DI, Anne Granat-Jukakoski (suppleant)

Kommunikationsutskottet

Ingen representant

Företagarutskottet

Kenneth Jönsson

Samarbete med AKAVA

Förbundsmötesdelegationen

Ing. Peter Lytz
Ing. Kenneth Jönsson
(suppleant)

Ing. Kristoffer Sederlöf (suppleant)
Verksamhetsledare, DI, Anne Granat-Jukakoski (suppleant)

Kontaktperson i arbetskonflikter

Verksamhetsledare, DI, Anne Granat-Jukakoski