Verksamhet

DIFF - Ingenjörerna i Finlands viktigaste verksamhetsformer utgörs av:

DIFF:s senaste verksamhetsplan och årsberättelse finns under Förbundsmötesdokument (som inloggad)

Språkundersökning DIFF:s och IL:s del på finska

Slutsatserna av DIFF:s, IL:s, TEK:s och SEFE:s språkundersökning